Skip to content

Ponents convidats

Scientific-Program_Giovanna_Massei-2

Dra Giovanna Massei

Giovanna Massei és una investigadora sènior a l’Animal and Plant Health Agency a York, Regne Unit. Va estudiar Ciències Naturals a la Universitat de Florència (Itàlia) i el doctorat en ecologia del senglar a la Universitat d’Aberdeen (Regne Unit). Els seus interessos de recerca es centren en l’ecologia i el control de la població de senglar i altres suids salvatges i el control de la fertilitat per gestionar la fauna salvatge. Ha publicat dos libres sobre historia i gestió del senglar i al voltant de 150 articles en revistes científiques i de divulgació sobre gestió de fauna i ecologia aplicada.

Títol de la presentació: El que no sabem sobre el senglar: llacunes de coneixement i prioritats de recerca en un món superpoblat
Autors: Massei G., Rosell C. & altres.

Abstract: Els conflictes entre persones i senglar estan incrementant a tot el mon, en paral·lel amb els impactes ecològics i econòmics d’aquesta espècie, i amb el creixement de la població humana. En aquest context de canvi constant, hem de re-avaluar les prioritats de recerca i proporcionar eines basades en evidències que permetin reduir aquests conflictes. També existeix una necessitat de reflectir els rols i les responsabilitats socials: amb el nombre de caçadors disminuint en la majoria de països, qui controlarà les sobreabundants poblacions de senglar i porcs salvatges? A quina escala? Com escollim les intervencions més eficients i com n’avaluem els impactes? Amb la creixent aversió de la població respecte la caça, tenim mètodes alternatius de control de la població? Com podem centrar la recerca per tal d’omplir les actuals llacunes en el coneixement? Aquesta presentació destacarà les necessitats actuals i de futur i suggerirà les prioritats de la recerca en aquest camp.

Ferran Jori 2

Dr Ferran Jori

Ferran Jori és un veterinari sènior, amb una extensa experiència internacional en el camp de l’epidemiologia i ecologia de patologies de fauna relacionades amb riscos per a la salut. Actualment, exerceix com a investigador sènior al centre de recerca ASTRE del CRIAD (Montpeller), on porta a terme investigació de patologies i la seva interfase entre la fauna salvatge i el bestiar a Àfrica i Europa. Des del 2002 és membre del IUCN Wild Pig Specialist Group, estan activament involucrat en múltiples projectes internacionals relacionats amb la salut i la gestió de suids a Europa, Àfrica i Llatinoamèrica, construint una sòlida experiència de més de 15 anys en gestió de la Pesta Porcina Africana i ecologia de suids salvatges. Ha supervisat més de 35 estudiants post-graduats i és autor o coautor de més de 85 publicacions en revistes científiques.

Títol de la presentació: Reservoris de Pesta Porcina Africana en Suids salvatges. Un objectiu en moviment
Autors: Jori, F.

Abstract: En l’actual situació d’expansió global de la Pesta Porcina Africana (PPA) i d’absència d’una vacuna contra el virus, hi ha una necessitat d’entendre el paper que juguen els hostes de la fauna salvatge en l’epidemiologia de la malaltia. Actualment gairebé tots els suids salvatges del món estan exposats al virus de la PPA a l’Àfrica, Europa i Àsia. Tot i això, aquestes especies juguen diferents rols en l’epidemiologia i ecologia de la malaltia i estan afectades de maneres diferents dependent de les seves exposicions prèvies i coevolució amb el virus, el context geogràfic i la presencia o absència de vectors de transmissió. A més, existeixen encara moltes llacunes d’informació respecte els factors de susceptibilitat, el seu paper en el manteniment de la PPA i l’impacte potencial del virus en la supervivència de vàries especies amenaçades. La presentació aportarà una visió general de les especies de suids exposades al virus, la seva susceptibilitat, el paper en l’epidemiologia i ecologia de la malaltia i les nombroses mancances de coneixement i les prioritats de recerca en aquests camps.