Skip to content

Ponents convidats

Scientific-Program_Giovanna_Massei-2

Dra Giovanna Massei

Giovanna Massei és la directora europea de l'Institut Botstiber per al Control de la Fertilitat de la fauna Silvestre, amb seu a la Universitat de York (Regne Unit) i una investigadora científica sènior de l'Agència de Sanitat Animal i Vegetal a York (Regne Unit). Llicenciada en Ciències Naturals per la Universitat de Florència (Itàlia). Doctorada en ecologia del senglar per la Universitat d'Aberdeen (Regne Unit). Els seus interessos de recerca es basen en l'ecologia i el control de la població de senglars i porcs salvatges i en el control de la fertilitat per gestionar la fauna i el bestiar en llibertat. Ha publicat dos llibres sobre història natural i gestió del senglar i uns 150 articles científics i articles de divulgació sobre gestió de la fauna salvatge i l’ecologia aplicada.

Títol de la presentació: El que no sabem sobre el senglar: llacunes de coneixement i prioritats de recerca en un món superpoblat
Autors: Massei G., Rosell C. & altres.

Abstract: Els conflictes entre persones i senglar estan incrementant a tot el mon, en paral·lel amb els impactes ecològics i econòmics d’aquesta espècie, i amb el creixement de la població humana. En aquest context de canvi constant, hem de re-avaluar les prioritats de recerca i proporcionar eines basades en evidències que permetin reduir aquests conflictes. També existeix una necessitat de reflectir els rols i les responsabilitats socials: amb el nombre de caçadors disminuint en la majoria de països, qui controlarà les sobreabundants poblacions de senglar i porcs salvatges? A quina escala? Com escollim les intervencions més eficients i com n’avaluem els impactes? Amb la creixent aversió de la població respecte la caça, tenim mètodes alternatius de control de la població? Com podem centrar la recerca per tal d’omplir les actuals llacunes en el coneixement? Aquesta presentació destacarà les necessitats actuals i de futur i suggerirà les prioritats de la recerca en aquest camp.

Ferran Jori 2

Dr Ferran Jori

Ferran Jori és un veterinari sènior, amb una extensa experiència internacional en el camp de l’epidemiologia i ecologia de patologies de fauna relacionades amb riscos per a la salut. Actualment, exerceix com a investigador sènior al centre de recerca ASTRE del CRIAD (Montpeller), on porta a terme investigació de patologies i la seva interfase entre la fauna salvatge i el bestiar a Àfrica i Europa. Des del 2002 és membre del IUCN Wild Pig Specialist Group, estan activament involucrat en múltiples projectes internacionals relacionats amb la salut i la gestió de suids a Europa, Àfrica i Llatinoamèrica, construint una sòlida experiència de més de 15 anys en gestió de la Pesta Porcina Africana i ecologia de suids salvatges. Ha supervisat més de 35 estudiants post-graduats i és autor o coautor de més de 85 publicacions en revistes científiques.

Títol de la presentació: Reservoris de Pesta Porcina Africana en Suids salvatges. Un objectiu en moviment
Autors: Jori, F.

Abstract: En l’actual situació d’expansió global de la Pesta Porcina Africana (PPA) i d’absència d’una vacuna contra el virus, hi ha una necessitat d’entendre el paper que juguen els hostes de la fauna salvatge en l’epidemiologia de la malaltia. Actualment gairebé tots els suids salvatges del món estan exposats al virus de la PPA a l’Àfrica, Europa i Àsia. Tot i això, aquestes especies juguen diferents rols en l’epidemiologia i ecologia de la malaltia i estan afectades de maneres diferents dependent de les seves exposicions prèvies i coevolució amb el virus, el context geogràfic i la presencia o absència de vectors de transmissió. A més, existeixen encara moltes llacunes d’informació respecte els factors de susceptibilitat, el seu paper en el manteniment de la PPA i l’impacte potencial del virus en la supervivència de vàries especies amenaçades. La presentació aportarà una visió general de les especies de suids exposades al virus, la seva susceptibilitat, el paper en l’epidemiologia i ecologia de la malaltia i les nombroses mancances de coneixement i les prioritats de recerca en aquests camps.

IMG_7128

Dr Oliver Keuling

Oliver Keuling és un biòleg que treballa en senglar des de fa 23 anys. Tant el projecte de fi de màster com la tesi doctoral van tractar sobre l'ecologia del comportament del senglar, els efectes de la caça sobre el comportament d'aquests i els implicacions per a la gestió. Ha tractat molts aspectes de la biologia i la gestió del senglar (ecologia del comportament, reproducció, virologia i seguiment de malalties, gestió, caça, dimensió humana...). Va ser l'organitzador del IX Simposi Internacional sobre Senglars i ha sigut membre permanent de comitès científics posteriors. D'aquesta xarxa se n'han derivat diverses col·laboracions internacionals. A més dels senglars, els principals camps de treball són la gestió de la vida silvestre, l'ecologia del comportament i el seguiment de diverses espècies de fauna.

Títol de la presentació: Caçant el senglar: Com, per què, i a quin cost?
Autors: Keuling, O.