Skip to content

Declaració final

“La gestió del senglar requereix plans d’acció urgents basats en el coneixement científic”

Els membres del Comitè Científic de l’IWBS 2022, celebrat a la Reserva de la Biosfera del Montseny, a Seva (Catalunya, Espanya) reconeixem que,

El porc senglar és un dels mamífers amb distribució més extensa i més adaptables del món. Aquesta espècie s’està expandint en nombre i distribució, colonitzant gairebé tot tipus d’hàbitats i regions, des de zones d’ alta muntanya fins a terres baixes i àrees urbanes.

El senglar pot tenir impactes significatius tant positius com negatius en els ecosistemes i la biodiversitat. Aquesta espècie està implicada en conflictes socials i econòmics, com l’augment dels danys als conreus, les col·lisions amb vehicles, els danys a les infraestructures i en zones urbanes (incloent lesions a persones), la transmissió de malalties, així com nous riscos com l’expansió de la pesta porcina africana (PPA). D’altra banda, el senglar està proporcionant serveis ecosistèmics importants i en molts països és una espècie de caça molt valorada. Per tant, es requereixen nous enfocs per gestionar les poblacions de senglar i els seus impactes.

Controlar el creixement de les poblacions de senglar, i els seus impactes, a través de mètodes sostenibles, efectius i amb suport públic, és un dels principals desafiaments de la gestió de la fauna salvatge al segle XXI. 

Si no es prenen mesures efectives, les poblacions de senglars i els seus impactes seguiran augmentant.

Per tant, els membres del Comitè Científic del IWBS 2022, fem una crida a l’acció a tots els governs per:

1.  Desenvolupar i implementar plans d’acció, basats en coneixement científic i mètodes validats per reduir la taxa de creixement de les poblacions de senglars, avaluar els efectes d’aquestes actuacions i la seva efectivitat. El seguiment és clau per a un enfocament de gestió adaptativa.

2. Avaluar si, fins i tot en presència de predadors, el control letal -a través de la caça recreativa, professionals o altres mètodes- pot permetre assolir els objectius de densitat de població que s’estableixin.

3.  Desenvolupar i assajar altres enfocaments i mètodes complementaris per al control de la població que permetin assolir els objectius de densitat. Es necessita urgentment més investigació sobre aquest tema.

4.   Donar suport i finançar la recerca aplicada dirigida a avaluar i validar l’impacte dels diferents mètodes de control en les densitats de població.

5.  Prohibir l’alimentació suplementària de senglars. L’atracció de senglars amb aliments s’ha de restringir a les activitats de recerca i per al control de població i de malalties, i a més, cal que estigui estrictament regulada.

6.  Aplicar mesures per reduir l’accés a fonts d’aliments artificials com menjar per a mascotes o deixalles, especialment en àrees urbanitzades.

7.  Invertir en mesures preventives per a la protecció dels cultius, amb el doble benefici de reduir els danys, així com la fertilitat dels senglars.

8.  Establir mesures per reduir el risc de col·lisions entre vehicles i senglars i promoure la recerca sobre tècniques innovadores i eficaces per prevenir-los.

9.  Prevenir que els porcs domèstics escapin o siguin alliberats en hàbitats naturals per evitar impactes sobre la biodiversitat i el risc d’hibridació amb senglars.

10. Millorar el coneixement dels suids salvatges arreu del món per aconseguir un enfocament més integrat de vigilància i gestió de malalties.

11. Atès que els suids salvatges a l’Àfrica són les úniques espècies resistents a la PPA i un reservori potencial d’aquesta malaltia, cal promoure la investigació sobre la seva ecologia i sobre els mecanismes de resistència.

12. Promoure enfocaments per augmentar la consciència pública sobre el senglar i els seus impactes, i la gestió col·laborativa amb implicació dels diferents agents implicats.

Cal implementar amb urgència estratègies de gestió i plans d’acció basats en l’evidència i el coneixement científic, desenvolupats en col·laboració amb les parts interessades i tenint en compte l’acceptació pública. Les inversions en seguiment i recerca, així com el desenvolupament de noves tècniques són ara més necessàries que mai.

 

13th International Symposium on Wild Boar and other Suids, IWBS 2022